Zadzwoń: 511 923 544

dr hab. n. praw. Radosław Tymiński – radca prawny

ekspert do spraw legislacji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 8 lat pracował w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (potem Biurze Analiz Sejmowych, gdzie m.in. doradzał sejmowej Komisji Zdrowia) oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Współpracuje z samorządami zawodów medycznych m.in. Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, izbami pielęgniarek i położnych, samorządem lekarskim. Jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Jest autorem kilku książek oraz blisko 100 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego. Jest wykładowcą prawa medycznego na Warszawskiego Uniwersytecie Medycznym oraz na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim obroną lekarzy w sprawach sądowych oraz obsługą podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.

Języki: polski (ojczysty), niemiecki.

Rozwój Prawa Medycznego

Stanowienie przepisów prawa i jego stosowanie, zwłaszcza przez sądy, to najważniejsze obszary, w których kształtuje się położenie medyków. Dlatego chcemy mieć na nie wpływ. Program Rozwoju Prawa Medycznego został powołany po to, aby brać udział w procesie stanowienia prawa medycznego

LexBulans

LexBulans – a więc ambulans prawny – w ramach którego można właściwie od ręki uzyskać poradę prawną dotyczącą podstawowego sposobu postępowania w danej sprawie. To swoista „prawnicza pierwsza pomoc”, dostępna dla każdego medyka – zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych.

Przyjaciel Medyka

Medycy, wobec których toczą się postępowania cywilne, karne, administracyjne czy przed organami odpowiedzialności zawodowej, zawsze mogą zwrócić się do nas z prośbą po profesjonalną pomoc prawną i reprezentowanie ich interesów.